Novaya Riga

LOJALITĀTES PROGRAMMAS Novaya Rīga NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. TERMINI

1.1. Novaya Riga – SIA „Bookshop Rīga” per. Nr.: : 40203319912
1.2. Programma –– lojalitātes programma, kuru SIA “Bookshop Riga” piedāvā saviem klientiem.
1.3. Klienta numurs – katram Programmas dalībniekam tiek piešķirts identifikācijas numurs, kurš nodrošina dalību Programmā.
1.4. Lojalitātes programmas “Novaya Riga” sistēma – sadaļa Resico mazumtirdzniecības vadības programmu sistēmā, kur notiek katra lojalitātes programmas dalībnieka punktu uzkrāšana un uzskaite.
1.5. “Novaya Riga” punkti ir atlaide, kas uzkrājas kā punkti aprēķinā – katri iztērētie 10 eiro = 1 punkts. Kur 3 punkti = 1 eiro.
Novaya Rīga punkti tiek ieskaitīti katram lojalitātes programmas dalībniekam lojalitātes programmu sistēmā katru reizi pēc pirkuma vismaz 10 eiro apmērā Novaya Riga veikalā.
Novaya Rīga punkti derīgi apmaksai Novaya Rīga veikalā līdz 50% no pirkuma summas viena gada laikā no saņemšanas dienas.
1.6. Dalībnieks – programmas dalībnieks, kuram Novaya Riga ir piešķīrusi dalībnieka numuru, lai to izmantotu veikalā Novaya Rīga – krātu un izmantotu punktus, kā arī izmantotu citas programmas sniegtās privilēģijas.
1.7. Anketa – veidlapa, kuru programmas dalībnieks aizpilda, lai saņemtu programmas dalībnieka numuru. Parakstoties ar savu parakstu, Jūs apstiprināt vēlmi kļūt par programmas dalībnieku un piekrišanu lojalitātes programmas noteikumiem.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Programma un tās noteikumi ir spēkā no 2022.gada 28. apriļa.
2.2. Programmas dalībnieks atļauj izmantot savus personas datus saskaņā ar “Novaya Rīga” Privātuma politiku.
2.3. Novaya Riga apņemas saglabāt konfidencialitāti un garantē personas datu izmantošanu saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par fizisko personu datu aizsardzību un likuma „Par sabiedrības Informācijas pakalpojumiem” prasībām, ka arī saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti. Informācija trešajām personām var tikt nodota tikai gadījumos un veidā aprakstīta Latvijas Republikas likumdošana.
2.4. Novaya Riga patur tiesības mainīt Programmas noteikumus un/vai atcelt Programmu. Novaya Riga informē par Programmas atcelšanu, paziņojot par to savā mājaslapā www.www.novayariga.lv un nosūtot e-pastu visiem programmas dalībniekiem, ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms izmaiņu ieviešanas.

3. PROGRAMMĀ

3.1. Aizpildot un parakstot pieteikuma anketu dalībai programmā, programmas dalībnieks brīvprātīgi piekrīt, ka viņa personas dati tiks vākti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par fizisko personu datu aizsardzību un likuma „Par sabiedrības informācijas pakalpojumiem” prasībām.
3.2. Aizpildot un parakstot pieteikuma anketu dalībai programmā, programmas dalībnieks brīvprātīgi piekrīt, ka viņa personas dati tiks vākti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par fizisko personu datu aizsardzību un likuma „Par sabiedrības informācijas pakalpojumiem” prasībām.
3.3. Vienai personai var piešķirt 1 (vienu) programmas dalībnieka numuru. Dalības numurs ir personalizēts, un to var izmantot tikai persona, uz kuras vārdu tas ir reģistrēts.
3.4. Programmai var pieteikties tikai fiziska persona. Juridiskām personām karte netiek izsniegta.

4. PUNKTU UZKRĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI.

4.1. Programmas dalībnieks, veicot pirkumus Novaya Rīga veikalā, pirkumu apmaksas brīdī norāda savu biedra numuru un saņem atlaidi, kas tiek uzkrāta kā Novaya Rīga punkti, i punkts par katriem iztērētajiem 10 eiro (1 eiro = 3 punkti). Programmas dalībnieks uzkrāto punktu apjomu var pārbaudīt, jautājot Novaya Rīga darbiniekiem.
4.2. Punktu uzkrāšana sākas tikai tad, ja dalībnieks veic pirkumu ar kopējo vērtību vismaz 10 eiro apjomā.
4.4. Uzkrātos punktus var izmantot kā maksāšanas līdzekli tikai gadījumos, kad programmas dalībnieks vēlas ar uzkrātajiem līdzekļiem apmaksāt 50% vai mazāk no pirkuma summas.
4.5. Programmas dalībnieks uzkrātos punktus var izmantot pirkuma apmaksai, par to informējot veikala darbinieku pirkuma reģistrācijas brīdī pirms maksājuma veikšanas.
4.6. Novaya Riga punkti netiek piešķirti un nevar būt izmantot Novaya Riga dāvanu karšu iegādes laikā.
4.7. Uzkrāto punktu derīguma termiņš ir 1 (viens) gads no to uzkrāšanas brīža.
4.8. Ja dalībnieks vēlas atgriezt preci, kas iegādāta, izmantojot punktus, un var to pierādīt, uzrādot čeka oriģinālu, programmas dalībniekam tiks atmaksāta čekā norādītā preces vērtība naudā. Iztērētie punkti netiek atgriezti.

5. LOJALITĀTES PROGRAMMAS PRIEKŠROCĪBAS UN ĪPAŠIE/PERSONĪGIE PIEDĀVĀJUMI

5.1. Dalība lojalitātes programmā sniedz dalībniekam šādas priekšrocības:
5.1.1. īpašie piedāvājumi programmas dalībniekiem katrā akcijas periodā;
5.1.2. katru reizi, veicot pirkumu vismaz 10 elro apjomā un nosaucot programmas dalībnieka numuru, dalībnieks saņem atlaidi punktu veidā, pamatojoties uz 4.1. punktā aprakstīto shēmu;
5.1.3. Ar uzkrātajiem punktiem var apmaksāt līdz 50% no pirkuma summas.
5.2. Programmas dalībnieks var Izmantot citas programmas priekšrocības, par kurām Novaya Riga informē veikalā, Internetā, akcijas bukletos, pa e-pastu.
5.3. Ja programmas dalībnieks konstatē, ka nevar izmantot kādu no personīgajiem piedāvājumiem, viņam jāsazinās ar veikala darbiniekiem pa tālruni +371 25150020 veikala darba laikā vai jāraksta e-pastā: [email protected].

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Ja programmas dalībnieka dati mainās, par to jāinformē veikala darbinieki pa tālruni +371 25150020 veikala darba laikā vai rakstīt par to e-pastā: [email protected]
6.2. Dalība programmā var tikt pārtraukta pēc programmas dalībnieka un/val Novaya Rīga Iniciatīvas:
6.2.1. ja dalībnieks iesniegs attiecīgu pieteikumu Rīgā – Krišjāņa Valdemāra ielā 17A vai sūtot e-pastu uz [email protected] vai zvanot +371 25150020 veikala darba laikā;
6.2.2. pēc Novaya Rīga iniciatīvas – ievietojot informāciju par lojalitātes programmas pārtraukšanu veikala Interneta telpā un informējot dalībniekus pa e-pastu ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.
Pēc dalības pārtraukšanas visi uzkrātie punkti tiek anulēti un dalībnieka dati tiek dzēsti no sistēmas.